Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Contact / Contact Person

Contact Persons

Area Sales –  South – Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh
Brahmananda P.
Phone: +91 9741496314
E-Mail : brahmananda.p@murrelektronik.in

Area Sales – West – Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh
Prasanna Vadnere
Phone: +91 7507400036
E-Mail : prasanna.v@murrelektronik.in

Area Sales – Maharashtra & Goa

Dipak Khot

Phone: +91 9011397486

E-Mail : dipak.k@murrelektronik.in

Area Sales – North & East

Dipak Khot

Phone: +91 9011397486

E-Mail : dipak.k@murrelektronik.in